Vrouwenkring ‘Lydia’.

Wij komen maandelijks op de maandagavond bij elkaar. Deze data worden aan het begin van het seizoen bepaald.

De avond ziet er als volgt uit:

19.45 u            Ontvangst met koffie/thee

20.00 u            Opening met gebed en zang

                        Voor de pauze wordt er een gedeelte uit de Bijbel behandeld

                        Pauze met koffie/thee en koek

                        Ontspanning in de vorm van spel of creativiteit

22.00 u            Sluiting

Allen hartelijk welkom!